Meringue Cookies – Giọt sương của mùa Xuân

Lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc bánh này, An Trang đã mê mẩn bởi không chỉ tạo hình nhỏ…