Dùng bánh thưởng trà – Thú vui tao nhã không bao giờ cũ

Uống trà – ăn bánh không chỉ để lót đầy chiếc dạ dày, cũng không phải là một trào lưu…