Chương trình đồng giá – Hưởng ứng lời kêu gọi “Bình ổn giá” mùa dịch Corona

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước về Bình Ổn Giá – Và đặc biệt hơn là món…