Tại sao người Nhật lại thích sử dụng Đường tảo Trehalose?

Theo bản báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới thì Nhật Bản là đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Rõ ràng, người Nhật luôn ưu tiên vấn đề sức khỏe lên hàng đầu. Đường Tảo Nhật là gì? Tại sao người Nhật lại thích sử dụng chúng? 1 […]