Tại sao người Nhật lại thích sử dụng Đường tảo Trehalose?

Theo bản báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới thì Nhật Bản là đất nước có tuổi thọ…