Virus Corona – Tạm biệt nỗi sợ

Trong những ngày qua, báo đài, tin tức đưa tin rầm rộ về Virus Corona. Người người, nhà nhà mua khẩu trang y tế phòng dịch, các trường học cho học sinh, sinh viên nghỉ dài, Bộ y tế hằng ngày đều ngửi tin nhắn đến người dân thông báo những diễn biến mới nhất… […]